Bakalarska-praca


Project maintained by muller29 Hosted on GitHub Pages — Theme by mattgraham

Názov: Cesta do pravopisu – edukačný softvér pre I. stupeň ZŠ
Študent: Konrád Müller
Školiteľ: RNDr. Marek Nagy, PhD.
Študijný odbor: aplikovaná informatika
Katedra: FMFI.KAI - Katedra aplikovanej informatiky
Vedúci katedry: prof. Ing. Igor Farkaš, Dr.

Anotácia:

Na I. stupni ZŠ sa žiaci zoznamujú s pravopisom slovenského jazyka. Ide napríklad o problém písania y/i vo vybraných slovách, alebo spodobovanie, … Správne zvládnutá ortografia napomáha i pri zlepšovaní výkonov čítania. Aplikácia by mala umožniť žiakom jednoducho a hravo sa zoznámiť s pravopisom a zároveň si ho aj precvičiť. Metóda bude založená na zapojení vizuálnej pamäte.

Cieľ:

Vytvoriť webovú aplikáciu pomocou JavaScriptu, HTML5, node.sj,… určenú pre žiakov 2-4. triedy ZŠ.
Aplikácia bude žiakom predkladať slová, ktoré rozloží na písmená do hracej plochy. Žiak bude stavať cestu zo sady herných kachličiek tak, aby auto plynulo prešlo všetkými zastávkami-písmenami v správnom poradí.
Pri generovaní hernej situácie bude potrebné zohľadniť existenciu a náročnosť riešenia.

Časový plán:

Zdroje:

  1. Podobné staršie bakalárske práce
  2. Východiskové odborné práce
  3. Manuály, učebnice, tutorialy

Súbory na stiahnutie: